Rreth projektit

Sot, ka shumë lodra, libra, karikatura, lojra dhe gjëra të tjera për fëmijë më shumë se kurrë më parë. Nga njëra anë, kjo na jep zgjidhje, dhe nga ana tjetër, na vendos neve – prindërve – përpara një vendimi të vështirë. Çfarë, nëse ka diçka, për të zgjedhur? Në një përmbytje të tillë të gjërave dhe përmbajtjes është jashtëzakonisht e vështirë për të dalluar cilësinë nga cilësia e dobët apo dhe përmbajtjen tërësisht të papërshtatshme për grupe të veçanta të moshës të fëmijëve.

Nëse kësaj i shtohet edhe përmbajtja në internet ku fëmijët rastësisht vijnë në kontakt me përmbajtje të papërshtatshme që etiketohen dhe synohen si përmbajtje për fëmijë, problemi është edhe më i madh. Kjo është arsyeja pse ne krijuam një koleksion dixhital të tregimeve interaktive udhëzuese për fëmijë të të gjitha moshave, krijuar në bashkëpunim me psikologë të njohur të zhvillimit dhe një ekip shkrimtarësh dhe ilustruesish të njohur për fëmijë.

Librat janë krijuar për të nxitur zhvillimin e aftësive të ndryshme njohëse të fëmijëve të moshave të ndryshme dhe kështu ata paraqesin përmbajtje argëtuese dhe të dobishme që fëmijët me kënaqësi do të mësojnë nga njëra anë dhe për të cilat do të përfitojnë nga ana tjetër.

Më shumë rreth librave

Pse kemi zgjedhur formën e librave ndërvepruese (interaktive)?

Shumë teori dhe hulumtime psikologjike tregojnë se aktivitetet e leximit dhe zgjidhja e problemeve (detyrave) janë veprimtari të dobishme dhe aktive, me shumë efekte të dobishme në zhvillimin e aftësive të ndryshme. E cila sigurisht, ka një rëndësi të veçantë gjatë fëmijërisë, kur zhvillimi është më i shpejtë dhe thelbësor për zhvillimin e mëtejshëm më vonë në jetë. Kjo është arsyeja pse ne kemi zgjedhur tashmë detyrat e leximit dhe zgjidhjes në bashkëpunim me psikologun e zhvillimit, qysh në hedhjen e themeleve kemi zgjedhur si komponent themelor të ndërtimit të projektit tonë.