Libra të ngjyrosjes falas për aventurat e Junior

Një koleksion i pasur me 6 libra elektronik ndërveprues për të nxitur zhvillimin njohës të fëmijëve i plotësuar me libra interesantë për t’u ngjyrosur bazuar në tregimet të personazheve individuale. Në këtë mënyrë fëmija juaj do të jetë në gjendje të ngjyrosë sipas dëshirave dhe imagjinatës së tij, personazhin e tij të preferuar, të cilat i takoi në aventurat e Junior.

Nëse doni të jeni të parët të informuar në lidhje me libra të reja dhe versionet e azhornuara të librave për aventurat e Junior, shkruani adresën tuaj të emailit dhe do të merrni një larmi faqesh për t’u ngjyrosur në formatin pdf.